Strefa TAXI Kraków – strefy TAXI w Krakowie

Strefa TAXI Kraków Strefy TAXI w Krakowie mapa Krakson TAXI Kraków Google maps mapa google

Strefa TAXI Kraków – strefy TAXI w Krakowie

Strefę TAXI w Krakowie reguluje Załącznik do uchwały Nr LXXVI/977/09 o następującej treści (uwaga skomplikowane) Strefa TAXI Kraków – strefy TAXI w Krakowie:

Przebieg granicy I strefy taryfowej

Od autostradowego Węzła Wielickiego w kierunku zachodnim obwodnica autostradowa do skrzyżowania z ul. Działowskiego, dalej w kierunku północnym ul. Działowskiego do skrzyżowania z ul. Spacerową, następnie w kierunku północno- zachodnim ul. Spacerowa do skrzyżowania ulic:Babińskiego i Baczyńskiego, dalej w kierunku wschodnim ul. Babińskiego do skrzyżowania z ul.Bunscha, dalej ul. Bunscha do skrzyżowania ulic: Czerwone Maki i Bobrzyńskiego, w tym miejscu w kierunku północnym linia prosta do początku ul. Jemiołowej, następnie ul. Jemiołowa do skrzyżowania z ul. Tyniecką, dalej ul. Widłakowa północnego narożnika akwenu wodnego do rzeki Wisły, w tym miejscu w kierunku północnym linia prosta przecinająca rzekę Wisłę do ul. Rybnej, dalej w kierunku północnym ul. Rybna do skrzyżowania z ul. Księcia Józefa, dalej w kierunku zachodnim ul. Księcia Józefa do skrzyżowania z ul. Jodłową, następnie ulice: Jodłowa i Starowolska do skrzyżowania ulic: Leśna i 28 Lipca 1943 r., dalej ul. Leśną do skrzyżowania z ul. Jeleniową, dalej ul. Jeleniowa i al. Modrzewiowa do skrzyżowania z al. Kasztanową, dalej w kierunku zachodnim al. Kasztanowa i ul. Chełmska do skrzyżowania ulic: Olszanicka, Chełmska i Podłużna, następnie w kierunku północnym ulice: Podłużna i Zakliki z Mydlnik do przejazdu kolejowego, dalej w kierunku wschodnim linia kolejowa Port Lotniczy Balice-Kraków do skrzyżowania z ul. Zielony Most, dalej w kierunku północnym ul. Zielony Most i w kierunku północno-zachodnim ul. Tetmajera do skrzyżowania z ul. Truszkowskiego, następnie ul. Truszkowskiego do skrzyżowania z ul. Pasternik, dalej w kierunku północno-zachodnim ul. Pasternik do narożnika ogrodzenia cmentarza NaPasterniku, następnie zachodnie ogrodzenie cmentarza do ul.Na Polach, dalej w kierunku południowo-wschodnim ul. Na Polach do skrzyżowania ul. Ojcowską, dalej w kierunku północnym ul. Ojcowska do skrzyżowania z ul. Chełmońskiego, następnie ul. Chełmońskiego do skrzyżowania z ul. Piaskową, dalej ulice: Piaskowa i Stelmachów do torów kolejowych, następnie w kierunku wschodnim linia obwodnicy kolejowej Katowice-Warszawa do rzeki Bialuchy (Prądnik), dalej w kierunku północnym rzeka Białucha do ul. Zielone Wzgórze, dalej w kierunku wschodnim ulice: Zielone Wzgórze, Witkowicka i Węgrzecka do ul. Powstańców, dalej w kierunku wschodnim ul. Powstańców do skrzyżowania ulic: Mistrzejowicka i Morcinka, następnie w kierunku południowo-wschodnim linia kolejowa Kraków-Niepołomice do skrzyżowania z ul. Petöfiego, dalej w kierunku północno-wschodnich ul. Petöfiego do skrzyżowania z ul. Kantorowicką, dalej w kierunku południowo-wschodnim ul. Kantorowicka do narożnika cmentarza Grębałowskiego, następnie wschodnie ogrodzenie cmentarza do ul Darwina, dalej w kierunku zachodnim ul. Darwina do skrzyżowania z ul. Blokową, dalej ul. Blokowa do skrzyżowania z ul. Mrozową, dalej w kierunku południowo-zachodnim ul. Mrozowa do skrzyżowania z ul. Ujastek, następnie al. Solidarności do skrzyżowania z ul. Ujastek Mogilski, dalej ulice: Ujastek Mogilski iIgołomska do skrzyżowania z ul. Kępską, dalej ul. Kępska do skrzyżowania z ul Powiatową, dalej w kierunku południowym ulice: Powiatowa i Na Niwach do skrzyżowania z ul. Giedroycia, dalej w kierunku południowym ul. Giedroycia do skrzyżowania z ul. Longinusa Podbipięty, następnie w kierunku zachodnim ul. Longinusa Podbipięty do skrzyżowania z ul. Klasztorną, dalej most Wandy i w kierunku zachodnim rzeka Wisła do zakola na wysokości Fortu Lasówka, dalej w kierunku południowo-zachodnim ul. Golikówka do skrzyżowania ulic: Lipska i Surzyckiego, dalej ul. Mierzeja Wiślana do skrzyżowania z ul. Bagrową, dalej w kierunku południowym ul. Bagrowa do magistrali kolejowej, następnie w kierunku południowo-wschodnim linia kolejowa Kraków-Wieliczka do rzeki Malinówki, dalej w kierunku zachodnim rzeka Malinówka do autostradowego Węzła Wielickiego.

II Strefa jest za tymi granicami

Niezwykła pomocą do owej legendy stref TAXI w Krakowie jest wspaniała kserówka z UM.

Strefa TAXI Kraków Strefy TAXI w Krakowie mapa Krakson TAXI Kraków

Strefa TAXI Kraków Strefy TAXI w Krakowie mapa Krakson TAXI Kraków

 

Dla ułatwienia zamieszczam coś bardziej przejrzystego:

 

 

Strefa TAXI Kraków Strefy TAXI w Krakowie mapa Krakson TAXI Kraków Google maps mapa google

Strefa TAXI Kraków Strefy TAXI w Krakowie mapa Krakson TAXI Kraków Google maps mapa google

 

Share
This